Kako upravljamo
kvalitetom?

U Medinu poklanjamo izuzetnu pažnju kvalitetu svih svojih proizvoda. Liderska pozicija koju „Medino“ zauzima na tržištu meda u Srbiji, uz sve veći izvoz na evropsko tržište, podrazumeva neprestani rad na unapređenju ovog sektora. Samo tako je moguće zadovoljiti sve potrebe i očekivanja kako postojećih, tako i potencijalnih kupaca.

Stoga preduzeće „Medino“ uvodi i održava sistem upravljanja kvalitetom po zahtevima standarda ISO 9000:2008 i sistema upravljanja bezbednošću hrane prema zahtevima standarda ISO 22000:2005, zahtevima ISO/TS 22002-1:2009, dodatnim zahtevima FSSC i principima CODEX ALIMENTARIUS: Recomended international code of practice, general principles of food hygiene CAC/RCP 1 -1969, rev.5 – 2003 (FSSC 22000)

Ključni faktor uspeha naše firme leži u stalnoj komunikaciji sa korisnicima, što nam omogućava da blagovremeno identifikujemo njihove potrebe, očekivanja, te da na vreme prepoznamo uzroke potencijalnog nezadovoljstva i eliminišemo ih. Viši menadzment je obezbedio ljudske i finansijske resurse potrebne za sprovođenje i poboljšanje procesa sistema upravljanja kvalitetom i bezbednošću hrane. Definisani su poslovi i odgovornosti svih zaposlenih čije aktivnosti utiču na sigurnost proizvoda, njegovu zakonitost i kvalitet. Naši proizvodi i procesi se neprekidno prate kako bi se nivo kvaliteta održao konstantnim. Kontrola temperature proizvodnih procesa se vrši data logerima nove generacije koji temperaturu konstantno dokumentuju. Da bi se dodatno osigurala bezbednost proizvoda koristimo internu laboratoriju, opremljenu najsavremenijim uređajima za analizu proizvoda.

Ciljevi naše
politike

  • Liderstvo na tržištu
  • Ispunjenje zahteva korisnika
  • Visok nivo profesionalizma
  • Efektivnost i efikasnost u radu
  • GMP i GHP
  • Dobra radna metodologija
  • Higijenski ispravnih proizvoda
  • Konstantno usavršenje sistema

Primena ove politike osigurava da preduzeće neprekidno, na cenovno pristupačan način, ispunjava zahteve i očekivanja korisnika vezana za kvalitet i bezbednost proizvoda.